Історія


іСТОРіЯ

Компанія «ХЕАГЛОБЕ» була заснована Тимуром Уваровітом у 2004 році в Києві. Діяльність EAG спрямована на здійснення стратегічних інвестицій в ключові сфери громадського життя людей України. З моменту заснування EAG будує свій бізнес, використовуючи накопичений потенціал і здійснюючи масштабні інвестиції в Україну і за кордоном. EAG постійно розширює свій бізнес за рахунок динамічно розвиваючихся секторів економіки - банківського, страхового, телекомунікаційного, нерухомості, засобів масової інформації, роздрібної торгівлі, сільського господарства, транспортних послуг та ін.

В історії становлення і розвитку Холдингу EAG ми виділяємо кілька етапів:

2004 Створення і формування
На початковій стадії свого розвитку Компанія EAG зосереджує зусилля на розширенні свого інвестиційного портфеля і стає власником більшості підприємств, що входять сьогодні до Холдингу EAG. Саме в цей період починається процес модернізації підприємств і впровадження на них єдиних стандартів управління.

2004 - 2005 Інтеграція
У цей період основна увага приділяється впровадженню світових стандартів управління бізнесом в усіх ключових активах компанії. У той же час продовжується процес модернізації підприємств , виробничі показники яких можна підвищити , використовуючи досвід і знання, накопичені співробітниками EAG. Компанія починає здійснення довгострокової стратегії зростання та підвищення ефективності бізнесу, що включає в себе побудову вертикально-інтегровану виробничу структури і формування команди менеджерів світового класу для управління такою структурою.

2005 - 2006 Реструктуризація та диверсифікація
На цьому етапі Компанія EAG розпочинає реалізацію програми корпоративної реструктуризації, спрямованої на підвищення ефективності корпоративної структури та корпоративного управління Холдингу. Створюються галузеві компанії LAW і Vector 88, в управління яких переходять всі активи Холдингу EAG у секторах юриспруденції та освіти відповідно. У число ключових напрямків діяльності EAG входять банківський і страховий бізнеси. Компанія починає активно розвивати нові для себе напрямки, такі як медіа, нерухомість і телекомунікації (фіксована і мобільний зв'язок). EAG починає готувати консолідовану фінансову звітність відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ).

2007 - 2008 Зростання
Холдинг EAG виробляє чітку стратегію розвитку свого бізнесу. Розширення бізнесу забезпечується за рахунок внутрішнього зростання, а також шляхом здійснення нових придбань у стратегічно важливих галузях економіки та промисловості. Паралельно EAG починає процес виходу з непрофільних, що не відповідають затвердженій стратегії розвитку, активів.

2009-2010 Післякризове відновлення
Холдинг EAG швидко відновлюється після кризи. Достатній запас міцності забезпечує стійкість Холдингу в період різких ринкових коливань. В основі такої стабільності лежить зважений підхід до ведення бізнесу, вміння швидко приймати ефективні рішення, консервативність у залученні позикових коштів, чітка розстановка пріоритетів та, безумовно, команда талановитих професіоналів. Підхід EAG до ведення бізнесу залишається незмінним: довгострокові вкладення в активи з високим потенціалом повернення інвестицій і зростання їх вартості. Незмінна і наша мета - стати конкурентоспроможною і успішною компанією світового рівня.

2011-2012. Інвестиції
Компанія EAG набуває підприємства в стратегічно важливих для Холдингу галузях і стає найбільшим національним інвестором в Україні. На підприємствах Холдингу працюють близько 3500 чоловік. Географія присутності включає Україну, Росію, Швейцарію, Італію, Болгарію, Великобританію і США. Стратегія Холдингу EAG спрямована на впровадження ефективної та прозорої корпоративної структури та управління, підвищення стійкості вертикально інтегрованих галузевих компаній.