Компанія EAG


КОМПАНіЯ EAg

Компанія «Elitist Alliance «GLOBE» була заснована у 2004 році у місті Київ.

На початковому етапі бізнес EAG представляв собою сукупність окремих активів, якими керувала безпосередньо Компанія «Elitist Alliance «GLOBE». Така корпоративна структура виявилася не ефективною й, взявши до уваги аналітичні дані щодо світової фінансово-економічної кризи у 2008 році, було прийнято рішення про реструктуризацію бізнесу згідно з найвищими міжнародними стандартами корпоративного управління.

На сьогоднішній день усі активи керуються спеціально створеними галузевими компаніями, а компанія «Elitist Alliance «GLOBE» виконує функції стратегічного керування. Компанія EAG — корпоративний центр Холдингу, його сердце, мозок і м'язи. Компанія EAG розробляє стратегію розвитку усього Холдингу, приймаються ключові інвестиційні та управлінські рішення.