Органи управління


ОРГАНи УПРАВЛіНня

Наглядові ради

 • визначають цілі і завдання галузевих компаній;
 • стверджують стратегії, що розробляються менеджерами галузевих компаній;
 • контролюють роботу менеджменту;
 • оцінюють результати роботи галузевих компаній;
 • затверджують великі угоди.

Генеральний директор галузевої компанії

 • здійснює управління бізнесом;
 • призначає менеджерів і контролює їх роботу;
 • керує розробкою і впровадженням стратегій;
 • відповідає за надання виробничих і фінансових показників роботи компанії.

Аудиторський комітет

 • розробляє і контролює функції внутрішнього аудиту;
 • запрошує зовнішніх аудиторів і контролює фінансову звітність;
 • забезпечує виконання процедур управління ризиками.

Комітет зі стратегії та інвестицій

 • готує рекомендації щодо можливості участі холдингу в інвестиційних проектах;
 • розробляє рекомендації для наглядових рад щодо стратегічних цілей, завдань компаній і реалізації угод в області M&А.

Комітет з призначень та компенсацій

 • рекомендує наглядовим радам кандидатури на керівні посади в галузевих холдингах;
 • готує рекомендації щодо ротації топ-менеджерів в рамках галузевих компаній;
 • бере участь у формуванні корпоративної культури, а також кадрового резерву.

Комітет з питань здоров'я, безпеки праці та навколишнього середовища (діє при наглядових радах промислових компаній Холдингу EAG) був створений для впровадження високих стандартів охорони здоров'я та безпеки праці, а також - контролю впливу на довкілля на рівні промислових підприємств Холдингу:

 • розробляє стратегію холдингу в рамках ввірених йому напрямків;
 • готує бюджети фінансування модернізації та закупівлі обладнання для промислових активів;
 • відстежує відповідність усіх підприємств прийнятим стандартам здоров'я і безпеки;
 • щорічно представляє увазі наглядової ради квартальні управлінські звіти підприємств Холдингу.

Зовнішні експерти, які залучаються наглядовими радами

 • є авторитетними фахівцями у провідних сферах бізнесу, мають високу міжнародну репутацію;
 • забезпечують експертну оцінку, залучення додаткових управлінських ресурсів і формування бізнес-контактів.