Перемога потребує підготовки. Принципи і цінності Холдингу


ПЕРЕМога потребує підготовки. ПРИНЦИПи і ЦіННОСТі холдингу EAG

Наші головні цінності - це чесність і порядність. Саме вони - основа наших взаємин один з одним і з партнерами. Саме на них базується наша репутація - запорука ефективного розвитку і зростання EAG.

Ми виклали на папері стандарти і принципи роботи EAG, і вийшов невеликий, але дуже важливий документ - «ПЕРЕМОГА ПОТРЕБУЄ ПІДГОТОВКИ». Цей документ визначає, як ми керуємо нашим бізнесом, як ми поводимося в простих і складних ситуаціях, що у своїй роботі ми вважаємо правильним, а що - неприйнятним.

Наші принципи повністю узгоджуються з місією, баченням і цінностями Холдингу. Ми розуміємо, що наше майбутнє розвиток залежить від слідування цим цінностям кожним з нас:

- чесність і сумлінність у відносинах всередині компанії;
- порядність у відносинах з клієнтами та діловими партнерами;
- повага до особистості і дотримання прав людини;
- прозорість і відкритість;
- неприйняття хабарництва та протидію корупції;
- стабільний розвиток і соціальна відповідальність;
- законність і верховенство права.

Принципи і цінності Холдингу EAG будуть прийняті за основу для більш детальних норм і правил внутрішньокорпоративної етики компаній Холдингу.

Всі співробітники компаній Холдингу EAG повинні дотримуватися наших Принципів, а також правила кодексів етики і ділової поведінки своїх компаній.

Ми закликаємо наших підрядників, осіб та організації, уповноважені представляти Холдинг у відносинах з третіми сторонами, затвердити для своєї діяльності внутрішні кодекси етики і ділової поведінки, які максимально відповідають нашим принципам.

Ми пропонуємо всім підрядникам Холдингу EAG ознайомитися з принципами нашої роботи, щоб сформувати правильні очікування про ділову поведінку наших співробітників.

Ми створили Лінію довіри як механізм прямого зворотнього зв'язку з вищим керівництвом і спостережними органами.