Місія і цінності


МіСІЯ і ЦіННОСТі


Місія ХЕАГЛОБЕ: разом до успіху.
  

Ми інвестуємо в стабільне зростання та ефективність нашого бізнесу, тим самим сприяючи економічному, соціальному, політичному і духовному розвитку всього суспільства. 

Бачення ХЕАГЛОБЕ: творити, развиваючи і вдосконалюючи.

Ми створюємо ефективний бізнес та управляємо ним згідно з найкращими світовими стандартами і практиками, забезпечуючи довгострокове повернення на наші інвестиції і вносячи свій внесок у розвиток міст, в яких ми працюємо, і країни в цілому.

Цінності ХЕАГЛОБЕ: чесність і порядність, ефективність, професіоналізм, відповідальність.

ХЕАГЛОБЕ – один з лідерів української економіки. Орієнтуючись на високі професійні стандарти, ми сприяємо становленню України як європейської держави.

ХЕАГЛОБЕ націлена на збільшення акціонерної вартості бізнесу шляхом інвестування в розвиток і зростання своїх підприємств. При цьому ми не забуваємо про свою відповідальність як перед місцевими громадами, на території яких розташовані активи Холдингу, так і перед українським суспільством загалом.

Таке ставлення до бізнесу знаходить відображення в корпоративних цінностях, яких дотримується ХЕАГЛОБЕ:

Чесність і порядність - найміцніший фундамент всіх взаємин і основа нашої репутації.
- наші слова ніколи не розходяться з ділом;
- ми не боїмося говорити правду, визнавати помилки і швидко виправляти їх спільно, працюючи на єдиний результат;
- ми намагаємося незмінно слідувати цінностям, нормам корпоративної етики і правилам компанії, не допускаючи ніяких винятків чи компромісів;
- ми ставимося до колег, партнерів, клієнтів і споживачів з чесністю і прямотою і будуємо відносини на взаємній довірі;
- ми суворо і неухильно дотримуємося всіх домовленостей з колегами, партнерами, клієнтами та споживачами, навіть якщо це доставляє незручності.

Відповідальність перед нашими співробітниками, партнерами, місцевими громадами і суспільством в цілому.

Ефективність як інструмент досягнення оптимальних результатів у всьому, що ми робимо. Для нас це:
- реалізація поставлених завдань;
- застосування сучасних технологій і підходів до ведення бізнесу;
- постійне вдосконалення процесів і методів ведення бізнесу;
- ефективне використання ресурсів;
- пошук нових можливостей;
- готовність до змін.

Професіоналізм ведення бізнесу, включаючи інвестиції в людей, стимулювання інновацій і зацікавленого підходу до роботи. Для нас це:
- відповідність найвищим стандартам;
- заохочення ініціативи і новаторства;
- інвестиції в професійний розвиток і лояльність співробітників;
- залучення і утримання висококваліфікованих кадрів;
- справедлива оцінка досягнень.