Стратегія


СТРАТЕГіЯ

EAG  найбільший український громадський холдинг. До складу Холдингу EAG входять підприємства які працюють у таких сферах: економічна, соціальна, політична, духовна.

Ми прагнемо підвищувати вартість бізнесу, в тому числі за рахунок модернізації промислових підприємств, лідирувати на ринках присутності, збільшувати внесок EAG у розвиток України шляхом здійснення інвестицій, організації прозорих закупівель, сплати податків та підвищення оплати праці на підприємствах Холдингу EAG.

Стратегія Холдингу EAG спрямована на впровадження ефективної та прозорої корпоративної структури та управління, підвищення стійкості вертикально інтегрованих галузевих компаній.

Постійне прагнення підприємств Холдингу EAG до підвищення ефективності бізнесу, до відповідності найвищим світовим стандартам його ведення дозволяють нам бути лідером українського бізнесу, знову і знову досягати поставлених цілей.