Структура Холдингу


СТРУКТУРА холдингу

Компанія «Elitist Alliance «GLOBE» (EAG) була заснована в 2004 році для управління активами. У наступні роки у складі компанії EAG з'являлися нові напрямки бізнесу. На цьому етапі складна, історично сформована структура власності стала перешкоджати досягненню основних цілей, поставлених перед Компанією - підвищенню рівня конкурентоспроможності та збільшення вартості бізнесу EAG.

У 2008 році керівництвом Компанії EAG було прийнято рішення про проведення програми корпоративної реструктуризації. У ході реалізації даної програми активи Компанії в рамках окремих галузей були об'єднані в спеціалізовані компанії. Нова структура бізнесу, з одного боку, сприяє реалізації потенційних синергій в рамках кожної галузі, а з іншого боку, робить бізнес Компанії EAG більш зрозумілим і прозорим для всіх зацікавлених сторін - акціонерів, інвесторів, співробітників, партнерів і клієнтів Компанії, представників місцевих громад та держави.

У 2010 році було прийнято рішення про розділення функцій володіння та стратегічного управління бізнесом. У результаті проведених перетворень АТ «EAG» (керуюча компанія Холдингу «Elitist Alliance «GLOBE» - HEAGLOBE) сконцентрувалася на стратегічному управлінні бізнесом.

При цьому акції АТ «EAG» напряму належать Кирилу Орлову.

Реалізовані заходи дозволять сформувати структуру, що відповідає міжнародним стандартам ведення бізнесу.

Сфери діяльності EAG: