Лінія довіри


ЛіНіЯ ДОВіРИ співробітників та партнерів "ХЕАГЛОБЕ"

Важливим аспектом прозорості та відповідальності компанії є наявність ефективного механізму , який дозволяє висловлювати стурбованість про порушення законодавства, недотриманні норм і стандартів внутрішньокорпоративної етики.

Керівники і співробітники Холдингу EAG керуються принципами ділової етики, які закріплені в документі «ПЕРЕМОГА ПОТРЕБУЄ ПІДГОТОВКИ», і практикують чесність і порядність у відносинах з іншими співробітниками, діловими партнерами, акціонерами, замовниками, постачальниками, громадськістю та органами влади.

Ми підтримуємо право будь-якого співробітника або іншої заінтересованої особи висловити свою заклопотаність результатами спільної справи і повідомити про неналежну поведінку. Для цього ми створили Лінію довіри Холдингу EAG як прямий канал зворотнього зв'язку, який забезпечує додаткові гарантії прихильності Холдингу EAG найвищим етичним стандартам.

За бажанням ви можете залишати повідомлення на умовах анонімності. Анонімні повідомлення, які були зареєстровані Лінією довіри, обробляються за аналогією з іншими повідомленнями за наявності достатньої інформації для реагування на сигнал.

Холдинг EAG категорично не сприймає будь-яких дискримінаційних заходів відносно співробітників, які повідомляють про факти порушень. Ті співробітники, які, на їх думку, зазнали тиску, повинні повідомити про це на Лінію Довіри. Разом з тим, до співробітників, що дають завідомо неправдиві відомості, вживаються заходи дисциплінарного впливу, аж до звільнення.

Лінія Довіри не призначена для отримання консультацій про товари і послуги, надання дистанційних послуг або обробки клієнтських скарг і зауважень.

Поштова скринька лінії довіри Холдингу Elitist Alliance "GLOBE":