Облигатонум


Облігатонум


Облігатонум (лат. Obligationem - зобов'язання, donum - подарунок) - юридичний документ, згідно з яким, одна особа зобов'язується передати в дар майно, вказане в облігатонуме, відразу ж на вимогу обдаровуваного або довіреної особи обдаровуваного в повному обсязі в термін, який заявить обдарований. Термін дії облігатонума 10 років - дарувальник зобов'язується зберігати майно цілим і неушкодженим, не витратити його на протязі терміну дії облігатонума для виконання своїх зобов'язань по облігатонуму. Термін облігатонума може бути збільшений дарувальником без кордонів. Облігатонум складений на термін менше десяти років є нелегітимним документом.

Автор документу: дипломований юрист України Уваровіт Тимур Володимирович