Заява

    юрист, адвокат, нотариус, заявление, Тимур Уваровит, HEAGLOBE 2
Київ  Харків  Донецьк  Луганськ   Львів  Черкаси  Чернігів  Херсон  Одеса  Миколаїв  Чернівці   Полтава   Івано-Франківськ
Кропивницький  Вінниця  Дніпро   Житомир  Запоріжжя   Луцьк   Рівне   Суми  Тернопіль   Ужгород   Хмельницький   АР Крим
 
Замовлення +380974079636

Заява (ЗРАЗОК). ЗАМОВИТИ СКЛАСТИ


Зая́ва — це документ, у якому приватна чи посадова особа звертається з проханням тобто пропозицією на адресу установи чи посадової особи, в такому випадку адресант, який подав заяву називається заявником. 

Офіційне повідомлення в усній формі, в якому викладається певне прохання, теж називається заявою. За місцем виникнення розрізняють заяви внутрішні і зовнішні, які бувають від організацій, установ (службові) та особисті.

Типи заяв

За складом

·         Простою (викладається тільки прохання);

·         Мотивованою (вказується мотивація прохання);

·         Складною (заява містить додатки).

За охопленням

·         зовнішні, особисті, у яких обов'язково зазначається повна домашня адреса чи дані документа (паспорта, військового білета, посвідчення та ін.). Подаючи їх, слід уникати абревіатур та скорочень (окрім загальноприйнятих);

·         зовнішні, службові, у яких подається повна поштова та юридична адреса установи, підприємства з усіма належними реквізитами.

·         внутрішні, де не є обов'язковими викладені вище вимоги.

За суттю звернення

·         Заява на працевлаштування

·         Заява на звільнення

·  Заява на отримання, наприклад відпусткиматеріальної допомогивідгулу, відшкодування витрат і т.п.

 

Реквізити заяви

У заяві реквізити рекомендується розташовувати в такій послідовності:

1.   Адресат (назва установи або посада, прізвище та ініціали керівника у давальному відмінку, на ім'я яких подається заява), ліворуч вказується назва організації чи установи, куди подається заява (назва установи або посадапрізвище та ініціали керівника у давальному відмінку, на ім'я яких подається заява).

2.   Адресант (назва установи або посада, прізвище, ім'я, по батькові у родовому відмінку (іноді адреса і паспортні дані) особи, яка звертається із заявою);

Нижче у стовпчик - назва професії, місце роботи, прізвище, ім'я, по-батькові, адреса того, хто подає заяву. Якщо заява адресується до тієї організації, де працює адресант, домашню адресу не зазначається. (назва установи або посада, прізвище, ім'я, по батькові у родовому відмінку (іноді адреса і паспортні дані) особи, яка звертається із заявою);

3.   Назва виду документа нижче реквізиту адресату, посередині рядка слово "Заява" пишеться з великої літери й крапка не ставиться.

4.   Текст з великої літери й з абзацу починається текст заяви, де чітко викладається прохання з коротким його обґрунтуванням.

5.   Підстава (додаток): перелік документів доданих до заяви на підтвердження її правомірності. Цей реквізит застосовується у написанні складної заяви.

6.   Після тексту заяви ліворуч вміщується дата, а праворуч - підпис особи, яка писала заяву.

Заява може писатись власноручно або бути надрукована та підписана заявником. Заява може писатись в одному примірнику, або може писатись в багатьох примірниках (з однаковим текстом, але до різних адресантів). Різновидами заяви є заява-зобов’язання (прохання про надання позики), заява про відкриття рахунка, про притягнення до відповідальності тощо.