Вигідні інвестиції у облігації компанії "ХЕАГЛОБЕ"Вигідні інвестиції у облігації компанії "ХЕАГЛОБЕ" З ПРИБУТКОМ У 33,3%


Выгодные инвестици в облигации, хеаглобе

Матеріал, який ви бачите перед собою, націлений на знайомство початківців інвесторів і просто людей, яким не байдуже їхнє фінансове благополуччя з вкрай популярним інструментом фондового ринку, а саме - облігаціями, їх видами, особливостями і тонкощами роботи з ними.


При всій своїй надійності, облігації вважаються одними з найбільш низькодохідних фінансових інструментів (окрім облігацій компанії "ХЕАГЛОБЕ" - 33,3%). А, тим більше, в нинішній час нульових ставок!


Облігація - це борговий цінний папір, що є документальним засвідченням відносин позики між емітентом (той, хто випускає облігації в обіг) і інвестором (той, хто купує їх з метою отримання прибутку).

Облігація несе в собі вигоду, як для першого, так і для другого. Якщо емітенти отримують додатковий приплив капіталу, який можна направити на розвиток підприємства, то інвестори стають володарями надійного і ліквідного інструменту, здатного приносити регулярний прибуток.

Інвестування в облігації можна назвати найменш ризикованим способом вкладення коштів, тому що вони є самим стабільним і надійним з інструментів фондового ринку, що приносить при цьому, високий відсоток прибутковості.


Ключові властивості облігацій
Гарантована на законодавчому рівні виплата дивідендів інвесторам. У разі, якщо ви придбали пакет облігацій, можете бути впевнені в тому, що будете отримувати дохід по ним на регулярній основі. Відмовитися від виплати відсотків по облігаціях в односторонньому порядку неможливо.
Облігації мають кінцевий термін погашення, до настання якого облігацію не можна продати назад емітенту. Але, можна перевести в готівку прибуток по ній. Термін погашення облігацій вказується при укладенні договору і може становити від одного місяця до декількох років.
Розрахунки по облігаціях знаходяться вище в рейтингу пріоритетності компанії, ніж аналогічні операції з акціями. У разі настання банкрутства компанії, власники облігацій одержують належні їм гроші першими.


Характеристики облігацій


Кожна облігація, як і будь-який інший інвестиційний актив, втім, має ряд характеристик і особливостей, за якими їх класифікують і відбирають інвестори. До таких можна віднести:

Номінал - ціна погашення облігації (її зворотного викупу емітентом) після настання терміну, зазначеного в договорі. Ціни облігацій на українському фондовому ринку стартують з 1000 гривень, і доходять до сотень тисяч доларів, коли мова йде про великих вітчизняних і зарубіжних компаніях.
Термін погашення - те, про що ми говорили раніше: термін, на який облігація випускається в обіг і протягом якого інвестор може виступати її власником. Після закінчення даного терміну облігація повертається назад емітенту, з виплатою інвестору номіналу облігації.
Купонна ставка - дохід (дивіденди) інвестора по облігаціях, тобто ті гроші, які йому періодично виплачує інвестор. Виражаються у відсотках від номіналу облігації і показують її річну купонну прибутковість. Приклад: номінал облігації 10 000 гривень, купонна ставка - 15%, періодичність виплати дивідендів - 2 рази на рік. Це означає, що власник облігації має отримати 1500 гривень двома платежами по 750 грн кожен, протягом одного року.
Ринкова вартість - те, як оцінюється конкретна облігація на фондовому ринку. Ринкова вартість облігації може відрізнятися від номіналу, як в більшу, так і в меншу сторону (відмінності згладжуються до настання терміну погашення). Актуально для тих, хто бажає перепродати куплену раніше облігацію третій особі.


Перш ніж переходити до основного питання, що стосується класифікації і типології облігацій, пропоную вам розглянути основні відмінності між облігаціями і акціями, тому що саме це питання найчастіше задають початківці інвестори.

Відмінності акцій від облігацій


Перше і основне - акції дають своїм власникам право на управління компанією, прийняття участі в її діяльності і життя (приватні акціонери і інвестори користуються ним вкрай рідко, але все ж). Облігації ж таких прав не дають.
Облігації набагато менш волатильний інструмент, ніж будь-які інші цінні папери, в тому числі акції. Вони рідко змінюються в ціні на скільки б то не було серйозне значення і тому є менш ризикованими.
Облігації, на відміну від акцій, гарантують своєму власникові отримання регулярного доходу (рівному купонної ставки) і повернення вкладеного в них капіталу.
Інвестування в акції, потенційно, більш прибутково, ніж вкладення коштів в облігації. Причому ця різниця істотна, тому що акція запросто може вирости в ціні в кілька разів за короткий термін, тоді як з облігаціями такого не буває. Але, як вже говорилося, і ризики інвестування в акції вище.
Акції не мають терміну погашення і можуть приносити дохід необмежений час.
Як бачите, основні відмінності між акціями і облігаціями зводяться до двох факторів: величина прибутковості і ступінь ризику. Кажучи про облігації, частіше проводять паралель не з акціями, а з банківськими депозитами. Відзначаючи при цьому, що принцип вкладення коштів в них схожий з тим, що ми бачимо у облігацій, однак менш вигідний і прибутковий.

Далі перейдемо до найбільш великої частини розглянутого нами питання і поговоримо про види облігацій і особливості кожного з них.

Види облігацій


В силу досить великого набору облігацій, який спостерігається як на біржових, так і позабіржових торгах, перелік їх різновидів досить широкий. І для зручності ми будемо розглядати їх класифікацію за кожною ознакою окремо.

Класифікація облігацій за способом отримання доходу
Купонні - номінал таких облігацій виплачується не з настанням строку їх погашення, а нараховується інвестору рівними частинами протягом усього терміну обігу.
Нарахування та виплата відбуваються згідно розглянутої нами раніше купонної ставки, і може здійснюватися рівними частками (фіксований купон).

Облігації з фіксованим купоном

І з прив'язкою до будь-якої процентної ставки (змінний купон).

Дисконтні (безкупонні) - виплати за купонною ставкою відсутні, а інвестор отримує дохід за рахунок первинного продажу емітентом облігації нижче її реальної вартості. Прибуток інвестора формується за рахунок різниці між ціною купівлі та ціною погашення облігації.
За статусом емітента
Державні - випускаються Мінфіном України, і контролюється Національним банком країни. Дохід по ним, найчастіше, не оподатковується.

Корпоративні - випуск в обіг проводиться приватними компаніями.


За терміном погашення
Короткострокові - знаходяться в обігу до одного року.
Середньострокові - від одного року до п'яти років.
Довгострокові - п'ять і більше років.
Безстрокові - облігація з необмеженим, або постійним продовженням терміну погашення (може бути застосовано для корпоративних облігацій).
За типом погашення
Безвідкличні - погашаються за номіналом в кінці терміну погашення.
Достроково погашаються - сторони мають можливість викупити (продати) облігацію достроково (випускаються досить рідко). Поділяються на:
а) Відкличні - емітент може погасити облігацію достроково.

б) Зворотні - інвестор має право вимагати виплату за облігаціями раніше терміну.

в) Амортизуються - емітент може частково погасити номінальну вартість, поки облігація знаходиться в обігу.

За ступенем забезпеченості
100% облігацій захищається емітентом від ризиків, щоб убезпечити кошти вкладників. Забезпеченість облігацій може мати різну ступінь:

Забезпечені (закладні) облігації - випускаються під заставу рухомого і нерухомого майна емітента, яке перейде інвестору в разі настання банкрутства компанії.
Незабезпечені - застави, як такого, немає. Однак власники облігацій будуть першими, кому компанія виплатить борги в разі її розпаду.
Гарантовані - виконання емітентом своїх зобов'язань гарантується, крім усього іншого, третьою компанією-гарантом.
Також облігації ділять за ознакою конвертованості, коли конвертовані облігації власник може обміняти по курсовій вартості на інші цінні папери емітента. І по індексації виплат, коли виплати по індексованим облігаціям змінюються під впливом макроекономічних чинників (рівень інфляції і т.д.).

Від чого залежить прибутковість облігацій


Подібно відсоткам за депозитними вкладами, прибутковість абсолютної більшості облігацій безпосередньо залежить від ставки рефінансування.


Також на величину відсотка за облігаціями впливає і фінансовий стан їх емітента. Чим більше його потреба в припливі коштів і інвестицій, тим більш вигідні умови він буде пропонувати акціонерам, і тим вище буде прибутковість його облігацій.

Як заробити на облігаціях


Середня прибутковість облігацій коливається на рівні 13-15% на рік (компанія "ХЕАГЛОБЕ" пропонує 33,3%), у порівнянні з акціями це, звичайно, не так багато, але не забувайте, що ризики мінімальні.

Найпростіший варіант заробітку на облігаціях - це просте «класичне» інвестування в них. Придбали пакет облігацій у компанії "ХЕАГЛОБЕ", почекали, поки настане термін погашення і збули їх емітенту, отримавши хороший прибуток. Навіть при маленьких обсягах закупівлі такий підхід повністю себе виправдовує, тому що крім безпосередньо покупки облігації, вам не доведеться робити зовсім нічого, а відсотки будуть нараховуватися.


Також можна спробувати торгувати облігаціями за класичною торговою схемою, як це відбувається з іншими активами: придбали облігації в момент осідання ринку, коли їх ринкова вартість знижується, дочекалися корекції ціни вгору і збули активи, вигравши від різниці цін.

Приємним доповненням до трейдингу облігаціями є той факт, що якщо ви придбали купонну облігацію, то в той термін, поки вона буде перебувати у вас в руках, ви будете отримувати прибуток по купону. А збувши облігацію вище курсової вартості, отримаєте ще й прибуток від перепродажу. Подвійна вигода, однозначно варте уваги.


Де вигідно придбати облігації


Всі облігації, незалежно від їх виду, в обігу на фондовій біржі. У нашому випадку - ТОВ "ХЕАГЛОБЕ". І для їх придбання Вам не потрібен брокер. Бо Компанія надає Вам послуги брокера безкоштовно.


Види облігацій

Облігації - це інструмент, який повинен бути в кожному грамотно складеному інвестиційному портфелі. Хтось з їх допомогою диверсифікує ризики, забезпечуючи собі практично гарантований прибуток, хтось вкладає в них великі суми, з метою отримувати стабільний і на 100% пасивний дохід, а хтось починає з них свій шлях в якості трейдера і інвестора.

Останнім, до речі, варто приділити особливу увагу, тому що облігації можна назвати ідеальним інструментом для початківців. Інвестуючи в них, ви отримаєте свій перший досвід на фондовому ринку, зрозумієте, як організовані торги на ньому і наблизитися до звання професійного інвестора.

При цьому Ви не прогадаєте з вибором облігацій для інвестування, тому що всі вони гарні і здатні приносити дохід, та ще й будете отримувати прибуток за купонною ставкою, або номінальною ціною.


Якщо у вас залишилися питання щодо облігацій або особливостей роботи з ними - пишіть у Viber, Telegram, Whats App і ми з радістю на них відповімо.


380974079636

380991996838

380935907727

Інвестувати в облігації