Які наслідки матиме дострокове розірвання трудової спвіпрації волонтера з Кампанією?


Які наслідки матиме дострокове розірвання трудової спвіпрації волонтера з Кампанією?


Співпраця волонтера з Кампанією може буте розірвана у будь-який момент з ініціативи волонтера або з ініціативи Кампанії.

Не доведення завдання до кінця лишає волонтера права на отримання винагороди від Кампанії.

Внаслідок розірвання ділових відносин волонтер зобов'язується слідувати протоколу захисту інформації.

У випадку коли волонтер порушує протокол захисту інформації, то він притягується до цивільної, адміністративної та/або кримінальної відповідальності на загальних підставах.